Suoramalla suomittiin sotea

Etusivu

Ne vaan on niin hyviä: Nokian Työväen Mieskuoron tuplakvartetti loisti jälleen. Ranja Aukee suomi sote-suunnitelmia.  Suoraman työväentalon yleisö taputti pitkään.

 

Kangasalan vasemman laidan yhteisessä Työn puolesta -vappujuhlassa puhunut uusi Vasemmistoliiton valtuutettu, yhteiskuntatieteiden tohtori Ranja Aukee ruoti tehokkaasti sote-aikomuksia eikä mitenkään helläkätisesti.

Kangasalan sd-kunnallisjärjestön puheenjohtaja, kunnallisneuvos Heikki Salmela käsitteli hänkin sotea, mutta myös juuri käytyjä kuntavaaleja.

Vappujuhlan muita esiintyjiä olivat iki-ihana Nokian Työväen Mieskuoron tuplakvartetti, Usko Rasilainen, yläkoululaiset Liisi Luukkonen ja Anniina Vänskä sekä kokenut harrastajanäyttelijä Jussi Saari. Juhlan juonsi Isto Kaarne.

Aukee kertoi sote-paketin sisältävän suunnitelman kunnallisen itsehallinnon kaventamiseksi, kun kaksi keskeistä toimintalohkoa otettaisiin pois.

– Parhaat analyysit tehdään jälkikäteen, mutta niitä ei voida jäädä nyt tyynen rauhallisina ja hyväuskoisina odottamaan, Aukee sanoi. – Vähävaltaiset, köyhät, työttömät ja vakavasti sairaat ihmiset ajetaan entistä huonompaan tilanteeseen – aivan kuten tehtiin 1990-luvun suuren laman jälkeen.

Aukeella oli pitkä moitelista suunnitelmista:

– Kuntien vaikutusvaltaa heikennetään, rahoitusratkaisuista vaietaan, byrokratiaa kasvatetaan ja palvelujen saatavuutta heikennetään. Oleellinen tieto hukkuu jonninjoutavien ohjeistusten, selvitysten, valitusten ynnä muiden paperitulvaan, jota varten tarvitaan lisätyövoimaa. On odotettavissa, kaaosta, lykkääntymistä, väärinkäsityksiä ja oikeustaisteluita. Digitalisoinnin suunnittelu on alkutekijöissään – silti toteutusta viedään härkäpäisesti läpi.

Uudistuksella pitäisi säästää kolme miljardia, mutta Aukeen mukaan asiantuntijat eivät tähän usko. Vanhustenhuollosta pitäisi poistaa miljardi, vaikka 98 prosenttia kansalaisgallupeihin vastanneista piti juuri sitä ensisijaisen tärkeänä.

– Vanhus- ja vanhuuspuhe on nykyään negatiivista. Vanhuksia kaltoinkohdellaan, jopa ryöstetään, ja pallotellaan hoitopaikasta toiseen, tai edestakaisin kodin ja hoitopaikan välillä. Vanhuksista ollaan tekemässä uudenaikaisen huutolaispolitiikan kohteita – on osittain jo tehtykin. Tämä on kertakaikkinen häpeätahra Suomen politiikassa, teidän ja meidän on saatava se loppumaan.

Heikko asettautuminen – heikko tulos

Salmelan mukaan vasemmiston heikohko menestyminen vaaleissa sekä luultua heikompi menestys kotikunnassa aiheuttavat ristiriitaisia tunnelmia.

– Vasemmisto eteni Pirkanmaalla käydyissä kuntavaaleissa saavuttaen koko maata paremman vaalituloksen. SDP sai 22,8 prosentin ääniosuuden nousten Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi, samoin Vasemmistoliitto sai 9,7 prosentin ääniosuuden, joka oli selvästi koko maan ääniosuutta korkeampi. Kotikunnassamme vaalitulos ei ollut samansuuntainen: SDP hävisi yhden paikan ja Vasemmistoliitto voitti yhden paikan ja koko maan vaalitulos heijastui myös Kangasalle vihreiden saadessa neljä lisäpaikkaa ja kasvattaessa ääniosuuttaan 7,7 prosentilla Kangasalla.

– Itse olen pettynyt kuntavaalitulokseen koko valtakunnan osalta, samoin kotikuntamme osalta. Valtakunnan tasolla SDP menetti 0,2 prosenttia edellisiin kuntavaaleihin nähden ja Vasemmistoliitto voitti 0,8, Salmela luetteli ja kertoi, että onneksi luvut ovat paljon paremmat kun niitä verrataan viime eduskuntavaaleihin.

Kummankin vasemmistopuolueen äänestäjät kävivät erittäin hyvin ennakkoäänestämässä, mutta varsinaisen vaalipäivän into oli huomattavasti laimeampaa:

– Tätä ilmiötä on syytä tutkia ja analysoida, jota se ei toteutuisi samanlaisena tulevaisuudessa, Salmela kertoi ja piti aktiivisuuseroa hämmästyttävänä, vaikka vaalityötä thetiin kovalla innolla kalkkiviivoille saakka.

– Kävimmeköhän vaalit liikaa sote- ja valinnanvapauden ympärillä käydyllä keskustelulla, Salmela kyseli. Kuntalaisilla ei välttämättä ole selvää kuvaa, miten soteaikeet vaikuttaisivat arkeen jatkossa.

Äänestysproentti oli Kangasalla 61,4. Miksi emme saa kuntalaisia kiinnostumaan heille tuotettavista keskeisistä palveluista paeremmin, jotte he kävisivät änestämässä?

Toinen iso ongelma on edhokkaiden löytäminen kuntavaaleihin. Joka puolueella olisi voinut olla 76 ehdokasta. Nyt vasemmistolla oli yhteensä vain 64 ehdokasta, mikä Salmelan mukaan kertoo vaalipäälliköiden tuskasta. Tämä ongelma on kaikilla puolueilla ja kunnillakin suurimpia lukuun ottamatta. Politiikka on jo hyvin henkilökeskeistä ja keskustelussa ruoditaan mm. somen esiin nostamia asiasisältöjä. – Nyt markkinamiehet ovat tuoneet uuden inhotyökalun – mainemittarin – sosiaaliseen mediaan äänestäjiä ohjailemaan. Uusi ilmiö ovat myös ns. pormestarivaalit, vaikkei nykylainsäädäntö niitä tunne.

– Toivon, että tulevaisuudessa annetaqan enemmän arvoa jo tehdylle politiikalle, politiikan sisällölle ja tehdyille päätöksille, jotka muodostavat kunkin puolueen arvomaailman, kokenut kuntamies kertoi.

– Itse uskoin, että maassa harjoitettu politiikka olisi saanut kannattajamme laajemmin uurnille ja näin viestittämään, ettemme hyväksy yksityistämisvimmaa ja kansalaisten eriarvoistumiseen johtavaa suuntaa, joka on maan hallituksen johtotähtenä.

Eriarvoistuminen näkyy muutenkin kuin leipäjonoina, mm. maksuvaikeuksiin joutuneidne kaksikertaistumisena. Koulutusleikkaukset näkyvät jo nyt.

– Miten hoidamme koulu-uudedistuksen niin, että kaikki pysyvät mukana? Esimerkiksi nyt jo kahdeksan prosenttia 15 vuotta täyttäneistä pojista ei osaa lukea niin, että he seliytyisivät toisen asteen koulutuksesta, Salmela kertoi. Hän kertoi, ettei jaksa uskoa vastavoiman löyvän sivusta huutelemalla, vastuuta pakenemalla ja laittamalla kaikkein köyh8immät vastgakkain tai syyllistämällä maahanmuuttajia meillä olevistga ongelmista.

– Enkä myöskään usko, että palvelujen voimakkaalla ykstyistämisellä ja pienituloisten palkansaajien, eläkeläisten tai tyuöttömie3n etujen leikkaamisella asiat hoidettaisiin kuntoon.

Vasemmiston arvopohja pätee Salmelasta yhä: vapaus, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja jakamaton ihmisarvo ovat edelleen pohja, jolle harjoitetun poltiikkamme tulee perustua. Yhä on pyrittävä siihen, että mahdollisimman monella on itse sitä halutessaan kokoaikainen työ, jolla tule säädyllisesti toimeen.

 

 

Tässä vielä Aukeen koko juhlapuhe 1.5.2017 Suoraman työväentalolla:

Hyvät toverit,

Suomen hallitus aikoo lahjoittaa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi kansalaisilleen  sote-paketin, joka sisältää suunnitelman kunnallisen itsehallinnon kaventamiseksi.  Suunniteltu toteutus veisi suomalaisilta kunnilta niiden kahden keskeisen toimintalohkon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tuottamis- ja järjestämisoikeuden. Lähipalvelut, ensisijainen hoito ja apu siirretään kauko-ohjaukseen ja voittoa tavoittelevien yritysten toimialaa laajennetaan.  Tästä tulevat kärsimään ennen kaikkea palvelusten käyttäjät. Miten tämä on mahdollista?

Parhaat analyysit tehdään jälkikäteen, mutta niitä ei voida jäädä nyt tyynen rauhallisina ja hyväuskoisina odottamaan. On löydettävä keinot vauhdin hidastamiseen ja paremman suunnitelman tekemiseen. Suunniteltu uudistus heikentää toteutuessaan kaikkein hauraimmissa ja haavoittuvimmissa asemissa olevia väestöryhmiä ja parantaa jo ennestään hyvinvoivien asemaa. Vähävaltaiset, köyhät, työttömät ja vakavasti sairaat ihmiset ajetaan entistä huonompaan tilanteeseen – aivan kuten tehtiin 1990-luvun suuren laman jälkeen. Suunnitteilla oleva sote-malli on syvässä ristiriidassa Suomen terveyspolitiikan tasa- arvotavoitteen kanssa. Kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet tarpeenmukaiseen ja hyvänä hoitoon on turvattu Suomen perustuslaissa, ja pitäisi olla jatkossakin.

Sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli panostaa lähipalvelujen, terveyskeskusten ja sosiaalitoimen, vahvistamiseen ja uudistamiseen, lisätä hallinnon eri sektoreiden moniammatillista yhteistyötä asiakkaiden ja potilaiden tarpeista lähtien sekä heitä kuunnellen. Nyt tekeillä olevassa mallissa toimitaan täysin päinvastaisesti. Kuntien vaikutusvaltaa heikennetään, rahoitusratkaisuista vaietaan, byrokratiaa kasvatetaan ja palvelujen saatavuutta heikennetään. Oleellinen tieto hukkuu jonninjoutavien ohjeistusten, selvitysten, valitusten ynnä muiden paperitulvaan, jota varten tarvitaan lisätyövoimaa. On odotettavissa, kaaosta, lykkääntymistä, väärinkäsityksiä ja oikeustaisteluita. Digitalisoinnin suunnittelu on alkutekijöissään – silti toteutusta viedään härkäpäisesti läpi.

Uudistuksen tarkoitus oli säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kolme miljardia, ties millä keinoin.  Asiantuntijat eivät usko säästöihin, vaan päinvastoin, he arvioivat kustannusten kasvavan. Yksi miljardi aiotaan säästää vanhustenhuollossa. Kun kansalaisgallupeissa ennen kuntavaaleja kuntalaisilta kysyttiin, mitä kunnan tehtäväaluetta he pitävät ensisijaisen tärkeänä, 98 prosenttia vastasi: vanhustenhuoltoa. Ja mitä tekee hallitus? Se säästää niiden ihmisten elämänehdoista, jotka ovat tehneet elämäntyönsä muiden ihmisten hyväksi, usein pienellä palkalla tai ilman palkkaa ja jotka vielä vanhoinakin tekevät äärettömän paljon erilaista huolehtimis- ja auttamistyötä, muun muassa omaishoitajina, järjestöaktiiveina ja lastensa perheiden tukijoina.  Rangaistukseksi tästä kaikesta hallitus sysää heidät kansainvälisen terveysbisneksen pyörittämiin kalliisiin niin kutsuttuihin palvelutaloihin tai jättää yksin virumaan koteihinsa.

Vanhus- ja vanhuuspuhe on nykyään negatiivista. Vanhuksia kaltoinkohdellaan, jopa ryöstetään, ja pallotellaan hoitopaikasta toiseen, tai edestakaisin kodin ja hoitopaikan välillä. Vanhuksista ollaan tekemässä uudenaikaisen huutolaispolitiikan kohteita – on osittain jo tehtykin. Tämä on kertakaikkinen häpeätahra Suomen politiikassa, teidän ja meidän on saatava se loppumaan.

Juuri nyt, koko ajan, kun me päivittelemme ja virkamiehet ja –naiset ynnä muut pähkäilevät  järjettömän valinnanvapauslakiluonnoksen parissa, tekevät suuret terveysyritykset lobbareineen aggressiivista markkina-alueiden valtauspolitiikkaa ostamalla pienempiä yrityksiä, tontteja, rakentamalla uusia hoitopaikkoja jne. Osa kuntapäättäjistä on ollut tukemassa tätä kehitystä, valitettavasti. Siirretään vastuu ja pestään kädet kuten Pilatuskin aikoinaan teki. Niinkö?

Globaali terveysbisnes on yksi nopeimmin kasvavia ja parhaiten tuottava yritysaloja maailmassa. – Miettikää mistä ne tahkoavat rahansa, minne rahat menevät ja keitä ne eniten hyödyttävät! Samalla tavoin koulutettu henkilöstö toimii molemmissa, mutta bisnestaidoissa yksityinen sektori on edellä.  Se ei oikeuta uskomaan, etteikö julkisia palveluita haluttaisi tai voitaisi parantaa.  Nyt laitetaan muka oikeudenmukaisesti kaikki yhteiselle viivalle, paitsi että julkinen saa korjata yksityisen tekemät laiminlyönnit ja haaverit ja sen lisäksi kantaa vastuun kaikesta sellaisesta hoidosta ja toiminnasta, mitä yksityissektori ei voi, tai ei halua ottaa omalle vastuulleen. Kermankuorintaa on tehty tähänkin asti ja tulevaisuudessa tultaneen omat herkkupalat noukkimaan entistä himokkaammin. Yksi parhaita, suurimpia voittoja tuottava terveysbisneksen alueita on vanhusten laitosmainen hoito. Ympärivuorokautinen palvelutalo on käytännössä laitoshoitoa, vaikka sitä myydään avohoitona. Asukas maksaa itse vuokran ja palvelut sen lisäksi myös itse, heille nämä yksiköt ovat kalliimpia kuin entinen kunnallinen vanhainkotihoito. Ja tässäkin osa kuntapäättäjistä on väistänyt omaa vastuutaan.

Muutosvastarinnan murtamisen keinot ovat nyt kovassa käytössä:

Puetaan  haluttu hanke hyvältä kuulostavaksi. Korostetaan vain hyviä puolia, vältetään uhkien ja riskien esiin nostamista. Laaditaan sanoma niin, että ihmiset haluavat olla mukana ”hyvässä hankkeessa”. He eivät halua tulla nolatuksi olemalla tietämättömiä tai vastustelijoita tai mitenkään hankalia. Tästä kuuluisa esimerkki on Anderssenin sadussa ”Keisarin uudet vaatteet”. Vain viaton lapsi uskalsi kysyä, miksi keisarilla ei ole vaatteita?  Hän saattoi kysyä sitä, koska häntä ei uhannut nolatuksi tuleminen, kuten keisarin hännystelijöitä.

Käytetään hyväksi kiirettä. Koetetaan saada ihmiset uskomaan, että uudistus pitää viedä nopeasti maaliin, muuten tulee vaikeuksia ja lisäkuluja. Ihmiset reagoivat yllättäviin ja suurin muutoksiin voimakkaasti tunteella, jos he kokevat itselleen tärkeitä arvoja loukattavan. Sen jälkeen he vasta rupeavat tarkemmin tutkimaan mistä tässä on kysymys, kuuntelevat eri osapuolia ja ottavat järjen käytön mukaan harkintaan ja tekevät sitten ratkaisunsa. Tunne ja järki eivät ole vastakohtia. Ihminen tarvitsee molempia ja osaa myös käyttää niitä ”järkevästi”. Ei ole hyvä antaa heille tällaista miettimisaikalisää. Pallo nopeasti vaan maaliin ja sitä on hyvä vielä vauhdittaa pelolla, uhkakuvilla ynnä muulla sellaisella.

Valinnanvapauslaki kuulostaa hyvältä. Sen lakiluonnos käsittää 1000 konekirjoitussivua. Lausuntokierros kestää kauan, eivätkä lausunnot – hyvätkään, yleensä johda olennaisiin muutoksiin. Niiden avulla haetaan hyväksyntää hankkeelle näennäisdemokraattisin keinoin.

Uusia lakiehdotuksia on tulossa. Eilen, 30.4 uutisointiin hallintarekisterilain eteneminen eduskuntaan. Kyseinen laki mahdollistaa kytkösten peittelyn esimerkiksi sote-polulla. Se antaa mahdollisuuksia väärinkäytöksiin, kuten verotuksen välttämiseen ja korruptioon. Lakialoite, jota on ajettu moneen kertaan on kohdannut aiemmin vastustusta.  Nyt asiasta sovittiin hallituksen kehysriihessä. Valiokunta lisäsi mietintöönsä lausumia, joilla se pyrkii turvaamaan omistusten julkisuuden jatkossa. Nämä lausumat eivät tosin sido hallitusta mitenkään. Soini kutsui hallintarekisteriä oppositiovuosinaan hämärärekisteriksi, mutta nyt perustuslailliset ovat valmiita hyväksymään lain. ”Tapamme on sellainen, ettei pidetä ääntä, mutta olemme hyvin vakavalla mielellä liikkeellä”, sanoi Orpo Nordean pääkonttorin siirrosta yle-uutisissa eilen; samaa menettelytapaa hän taitanee noudattaa myös sote-uudistuksen läpiviemisessä.

Populistinen politiikka ja tiedottaminen on toki osattu ennenkin puolin ja toisin, mutta nyt tämän keinon parhaat haltijat ovat päässeet hyviin asemiin.  Alan hallitseva maailmanmestari on Yhdysvaltojen presidentti ja koti-Suomessa alan lahjakkain edustaja on perussuomalaisen puolueen nykyinen puheenjohtaja ja Suomen ulkoministeri. Soinin vitsit eivät enää naurata. Hänen käytöksensä ei johdu tyhmyydestä, eikä luultavasti kovin paljon tietämättömyydestäkään, vaan diilistä, jonka hän oletettavasti on tehnyt Sipilän ja Orpon kanssa.

Tehokkaammaksi kiillotettu keino on lisääntynyt hämäyspuhe ja suoranainen valehtelu politiikassa. Väitetään esimerkiksi, että uudistuksella säästetään verovaroja, vaikka kaikki asiantuntijat sanovat, että uudistuksella ei säästetä, alun jälkeen kustannukset nousevat korkeuksiin. Arvostelusta ei välitetä, vaan omia väittämiä toistetaan itsepintaisesti. Omien etujen puolustamispuheessa käytetään osatotuuksia tai vain tiettyä osaa asiakokonaisuudesta harkitusti ja suunnitelmallisesti. On olemassa jopa näiden vääristelyjen tekemiseen tarkoitettuja organisaatioita.

Hyvältä kuulostavilla ja/tai vaikeasti ymmärrettävillä termeillä ratsastaminen on tehokas keino. Tällaisia jatkuvasti toistettuja hyviä termejä ovat esimerkiksi ”hyvinvointivaltio”, ”palveluseteli” ”valinnanvapaus”, ”asiakaslähtöisyys”, ”demokratia”, ”järkisyyt”, ”laadukkaat palvelut”, ”vaikuttavuus” , ”integraatio” jne.. Kuka niitä voisi vastustaa? Kuka tahansa voi niitä käyttää vaikkei ymmärtäisi hölkäsen pöläystä niiden sisällöstä.

Markkinavaltaajien yritys kaapata äitiys- ja lastenneuvolat kilpailutuksen ja yhtiöittämisen piiriin oli jo niin röyhkeä temppu, että laaja lääkärijoukkokin ryhtyi yhdessä ja avoimesti puhumaan suomalaisen neuvolalaitoksen puolesta.

Edellä sanomani ei nyt ollut kovin mieltä kohottavaa, mutta tarkoitus olikin saada porukat liikkeelle. Nyt meilläkin pitäisi olla kiire ja valmius alkaa toteuttaa hyvinvoivien asukkaiden Kangasala-suunnitelmaa. Täällä on siihen hyvä perusta ja paljon osaajia.

Vappu on työn ja työväen juhla, myös niiden, jotka ovat jo päivätyönsä tehneet tai eivät ole saaneet työtä. Vappu on ylioppilaiden juhla, mutta myös kaikkien muidenkin opiskelijoiden juhla ja niiden jotka etsivät paikkaansa yhteiskunnassa. Vappu on Suomen lipun juhla, mutta myös punalippujen juhla. Yhdistäkäämme vasemmiston voimat kamppailuun aatteemme ja paremman huomisen puolesta.

Toivotan jokaiselle Hyvää Vappua, iloista Vappua ja rohkeutta sekä voimia tuleviin taistoihin.

Usko Rasilainen tulkitsi Aleksis Kiveä ja Asko Vileniä.

 

Kesäteattereista tuttu Jussi Saari lausui Viitaa.

 

Kommentoi